Biblioteka na Was czeka (2) – wizyta przedszkolaków

W środę 19 września, dzieci z oddziału przedszkolnego w Grobli wraz z wychowawczynią Panią Urszulą Samolej odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Grobli. Wizyta miała na celu zapoznanie się z biblioteką publiczną i jej księgozbiorem. Na początek dzieci dowiedziały się jak mogą zostać czytelnikiem biblioteki, jak wygląda karta czytelnika i karta książki. Utrwalone zostały także zasady zachowania się w bibliotece oraz poszanowania książek. Najmłodsi bardzo aktywnie brali udział w spotkaniu, chętnie odpowiadając na pytania. Następnie z zaciekawieniem oglądały bogato ilustrowane książki przeznaczone dla małych czytelników. Na zakończenie krótkiej wizyty w bibliotece każdy przedszkolak otrzymał pamiątkową zakładkę do książki oraz słodycze.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja