Ferie już za nami…

Wszystko co dobre szybko się kończy. Pozostają miłe wspomnienia, a tych z pewnością uczestnikom ferii z biblioteką nie będzie brakowało. Różnorodność zajęć organizowanych przez nasze placówki sprawiła, że każdy mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.
Niezmiennie dużą popularnością cieszą się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności manualne a także poznawać nowe techniki plastyczne. W bibliotece w Drwini przez kilka dni odbywały się warsztaty malowania na szkle. W filii bibliotecznej w Mikluszowicach miał miejsce konkurs plastyczny pt. „Pejzaż – cztery pory roku” a także wykonywano piękne wiklinowe serca walentynkowe. Natomiast w grobelskiej bibliotece dzieci samodzielnie projektowały oryginalne kartki walentynkowe a także maski karnawałowe i barwne kotyliony. Najmłodsi przygotowali zimowe obrazki.

Jedną z ciekawszych propozycji przygotowanych przez nasze placówki okazał się spektakl pt.„Legenda o Smoku Wawelskim” w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych „SZTUKA”. Podczas spektaklu dzieci brały czynny udział np. naprawiając bucik Krakowianki, tańcząc krakowiaka czy wypychając baranka siarką. Spektakl przygotowany na podstawie najbardziej znanej krakowskiej legendy ukazuje ważną rolę przyjaźni, wskazuje dzieciom potrzebę kierowania się w życiu codziennym zasadami etyki. Aktorzy zwracają uwagę dzieciom na wartości moralne: opiekuńczość, odpowiedzialność, wspólna praca i odwaga. Przedstawienie obejrzało ponad 50 dzieci z całej gminy Drwinia wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami.

Z kolei dla zwolenników aktywnego wypoczynku przygotowaliśmy wyjazd na lodowisko w Proszówkach, w którym udział wzięło 35 młodych czytelników. Dla starszej młodzieży natomiast tradycyjnie co roku odbywa się turniej piłki siatkowej w hali sportowej w Drwini. W tym roku pierwsze miejsce w turnieju zdobyła drużyna z Drwini.

no images were found

Wspaniałą zabawą dla dzieci okazały warsztaty kulinarne, które zorganizowano w Grobli i w Drwini. Samodzielnie wykonane i dekorowane ciasteczka wszystkim bardzo smakowały.

Ponieważ okres ferii zimowych to czas karnawału, nie zabrakło także zabaw tanecznych dla dzieci. Biblioteka w Mikluszowicach współorganizowała bal przebierańców, który odbył się w świetlicy wiejskiej. Uczestniczyła w nim liczna grupa dzieci w różnym wieku dla których przygotowano obok tańców liczne atrakcje. Natomiast biblioteka w Grobli włączyła się w przygotowanie VI balu karnawałowego, na który przybyły dzieci z całej gminy Drwinia a także spoza niej. W tym roku gościliśmy wesołą Panią Klaun, która przygotowała liczne konkursy zręcznościowe a także wykonała dla dzieci balonikowe zwierzątka. Na zakończenie balu odbył się pokaz dużych i małych baniek mydlanych.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. A w szczególności :

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drwini – za przyznanie środków finansowych przeznaczonych na organizację ferii zimowych dla dzieci
Państwu Małgorzacie i Sławomirowi Potrzebskim – za wsparcie finansowe VI Balu Karnawałowego dla dzieci, który odbył się w Grobli
Państwu Jolancie i Józefowi Szczygłom – którzy już od sześciu lat całym sercem i energią angażują się w organizację balu karnawałowego dla dzieci
Za współpracę i wszelką pomoc w przygotowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży Paniom : Renacie Uranowskiej ze świetlicy wiejskiej w Drwini oraz Anecie Olipra ze świetlicy wiejskiej w Mikluszowicach
Pani Teresie Wilk nauczycielowi wychowania fizycznego w ZS w Drwini – za pomoc w organizacji turnieju piłki siatkowej dla młodzieży
Natalii Mikler, Klaudii Kordeusz, Magdalenie Styczeń i Patrykowi Zajma – młodzieży z Grobli, która bardzo chętnie i zupełnie bezinteresownie włączyła się w przygotowanie balu karnawałowego oraz warsztatów plastycznych dla najmłodszych
Wszystkim uczestnikom, zarówno małym jak i dużym za wspólną zabawę oraz aktywny udział we wszystkich przedsięwzięciach.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja