Klub Małego Czytelnika – Luty

Podczas spotkania Klubu Małego Czytelnika, które odbyło się dnia 24 lutego, najmłodsi wysłuchali bajki braci Grimm pt. „Pani Zamieć”. W oparciu o tekst bajki, chcieliśmy zachęcić dzieci do bycia dobrym dla innych. Dlaczego warto pomagać innym, dzielić się, opiekować się innymi oraz jak ważne są słowa : proszę, przepraszam, dziękuję. Podczas zajęć plastycznych dzieci wspólnie ze swoimi mamusiami wykonały zimowe obrazki. Kolejnym punktem spotkania były zabawy ruchowe przy muzyce oraz słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja