Lampa Aladyna – przedstawienie teatralne

Studio Małych Form Teatralnych

SZTUKA

zaprasza wszystkie dzieci na przedstawienie teatralne po tytułem :

LAMPA ALADYNA

które odbędzie się dnia 27 stycznia 2016 roku (środa) o godzinie 16.00

w Domu Ludowym w Drwini (budynek Remizy OSP)

Organizator : Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja