„Magia wspólnego czytania” spotkanie czytelnicze w Grobli

W ramach realizowanego zadania „Biblioteka! Dodaj do miejsc ulubionych – promocja czytelnictwa w Gminie Drwinia” dnia 11 października w Bibliotece Publicznej w Grobli odbyło się spotkanie czytelnicze pt. „Magia wspólnego czytania” w którym udział wzięli uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Grobli.

Dzieci w skupieniu wysłuchały baśni „Królewna Śnieżka”, którą z iście aktorskim talentem czytali zaproszeni goście : Sekretarz Gminy Drwinia Pan Leszek Zabiegała, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grobli Pani Barbara Gondek-Matusik oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Drwinia Pan Radosław Brydniak.

Nasi mali słuchacze bardzo chętnie uczestniczyli w przygotowanych konkursach literackich, wykazując się dużą znajomością treści bajek i baśni. W nagrodę za aktywny udział wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki. Na zakończenie wspólnego czytania dzieci usłyszały jeszcze zabawny wiersz J. Tuwima pt. „Słoń Trąbalski”, który przeczytała Anna Szczygieł – bibliotekarz Biblioteki w Grobli.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania. Zaproszonym gościom za podjęcie trudu czytania najmłodszym. Uczniom i ich wychowawczyniom Pani Urszuli Samolej oraz Pani Ewelinie Styczeń-Schab za zainteresowanie i zaangażowanie w akcję wspólnego czytania. Rodzicom za życzliwość i poświęcony czas.

„Magia wspólnego czytania” to cykl spotkań czytelniczych, których celem jest promowanie czytelnictwa na terenie Gminy Drwinia przy współpracy lokalnej społeczności, samorządu, szkół, przedszkoli i instytucji kultury. Koordynatorem zadania jest Pani Sylwia Gadowska Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Drwini.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja