“Mistrz Pięknego Czytania” – Gminny Konkurs Czytelniczy

Dnia 1 marca w Grobli odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy o tytuł „Mistrza Pięknego Czytania”, skierowany do uczniów klas II, III i IV szkół podstawowych. Konkurs zorganizowany przy współpracy Biblioteki Publicznej w Grobli oraz Szkoły Podstawowej w Grobli miał na celu zachęcenie dzieci do czytania, rozbudzenie wrażliwości na piękno języka ojczystego, zainteresowanie wartościową literaturą dziecięcą, kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu oraz nauka rywalizacji w przyjemnej atmosferze. W czytelniczych zmaganiach udział wzięło 12 uczniów wyłonionych wcześniej w szkolnych eliminacjach. Konkurs przebiegał w dwóch etapach, w pierwszym uczniowie prezentowali przygotowany fragment prozy, w drugim czytali wylosowany tekst przygotowany przez organizatorów. Jury w składzie : Pani Bernadetta Macheta – Instruktor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, Pani Józefa Bukowiec – Radna Gminy Drwinia oraz Pani Celina Nowak – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Drwini, oceniając poprawność i płynność czytania, wyrazistość, dykcję oraz interpretację czytanego tekstu, wyłoniła zwycięzców konkursu :
Tytuł “Mistrz Pięknego Czytania” w kategorii klas II zdobyła Oliwia Surdel –
S.P. Mikluszowice – opiekun Renata Kociołek.
Tytuł “Mistrz Pięknego Czytania” w kategorii klas III zdobyła Karina Machaj –
S.P. Grobla – opiekun Urszula Samolej.
Tytuł “Mistrz Pięknego Czytania” w kategorii klas IV zdobyła Magdalena Badzińska –
S.P. Świniary – opiekun Dorota Czarnecka.
Laureaci oraz uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, dyplomy oraz słodycze ufundowane przez organizatorów. Ponadto mistrzowie pięknego czytania w każdej kategorii zostali uhonorowani pamiątkowym medalem.
Organizatorki składają serdeczne podziękowania uczestnikom, opiekunom, komisji konkursowej, rodzicom oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie pierwszego Gminnego Konkursu Pięknego Czytania.
Urszula Samolej – nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Grobli
Anna Szczygieł – bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Grobli

 

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja