“Mistrz Pięknego Czytania” – II Gminny Konkurs Czytelniczy

Dnia 26 marca w Grobli odbyła się druga edycja Gminnego Konkursu Czytelniczego „Mistrz Pięknego Czytania”, organizowanego przy współpracy Biblioteki Publicznej w Grobli oraz Szkoły Podstawowej w Grobli. Tym razem konkurs skierowany był do uczniów klasy IV szkoły podstawowej. W czytelniczych zmaganiach udział wzięło 7 uczestników wyłonionych wcześniej w szkolnych eliminacjach. Podobnie jak w roku ubiegłym każdy z uczniów biorących udział w konkursie najpierw prezentował przygotowany fragment prozy a następnie czytał wylosowany tekst, przygotowany przez organizatorów. Jury w składzie : Pani Beata Piskór – Instruktor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, Pani Józefa Bukowiec – Radna Gminy Drwinia oraz Pani Maria Kluba – emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Drwini, oceniając poprawność i płynność czytania, dykcję oraz interpretację czytanego tekstu postanowiła przyznać następujące miejsca w konkursie :
I miejsce – Karina Machaj
S.P. Grobla – opiekun Pani Janina Malina
II miejsce – Jakub Styczeń
S.P. Drwinia – opiekun Pani Stanisława Matusik
III miejsce – Wiktoria Stach
S.P. Grobla – opiekun Pani Janina Malina
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz słodycze ufundowane przez organizatorów. Ponadto laureaci konkursu zostali uhonorowani kolejno : złotym, srebrnym i brązowym pamiątkowym medalem. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, opiekunom, komisji konkursowej za życzliwe zainteresowanie konkursem.
Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” opracowały i przygotowały :
Urszula Samolej – nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Grobli
Anna Szczygieł – bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Grobli

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja