Podziękowania

Dnia 19 maja podczas Spotkania Groblaków, Pan Zdzisław Krzesowski przekazał na rzecz Biblioteki Publicznej w Grobli dar pieniężny przeznaczony na jej działalność. Darczyńca przekazał bibliotece także zbiór pamiątek, dokumentów i zapisków w których odnaleźć można wiele ciekawych i nieznanych faktów z historii Grobli.
Zdzisław Krzesowski na stałe mieszka w Kanadzie. Jak wspomina, do Grobli trafił jako sierota straszliwej wojny, przygarnięty przez rodzinę swojej matki. W latach 1941-1948 uczęszczał do tutejszej szkoły podstawowej. Pomimo krótkotrwałych związków z Groblą, nigdy nie zapomniał o niewielkiej wsi nad Wisłą, gdzie spędził swoje dzieciństwo.
Zjazd Groblaków, organizowany przez Stowarzyszenie Groblaków, to wspaniała okazja do spotkania się Groblan rozproszonych po całym świecie. W niedzielnym spotkaniu wzięło udział blisko 60 osób, wśród nich Groblanie przebywający m.in. w Kanadzie, Francji, Boliwii a także Krakowie, na Śląsku oraz ci, którzy pozostali na rodzinnej ziemi. Dla wielu było to spotkanie nie tylko radosne ale i pełne wzruszeń.
W imieniu wszystkich użytkowników Biblioteki Publicznej w Grobli, pragniemy serdecznie podziękować Panu Zdzisławowi Krzesowskiemu za przekazanie darowizny pieniężnej, którą przeznaczymy na poszerzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej wśród najmłodszych mieszkańców Grobli.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja