Przedstawienie teatralne dla dzieci

Studio Małych form Teatralnych
SZTUKA
zaprasza wszystkie dzieci
na przedstawienie teatralne
pod tytułem :
Pan Twardowski
dnia 13 sierpnia 2013 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Drwini
o godzinie 13.00
Wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja