“Tu zaczął się dźwiękiem i barwami mój świat…” – Konkurs Recytatorski poezji Władysława Rutkowskiego

Dnia 21 maja odbył się Gminny Konkurs Recytatorski poezji Władysława Rutkowskiego, zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Grobli, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Drwinia. Konkurs jest jednym z trzech spotkań przygotowanych przez Biblioteki Publiczne naszej gminy w celu upamiętnienia postaci Władysława Rutkowskiego – poety ludowego, działacza społecznego

i oświatowego. W tym roku mija 20. rocznica jego śmierci. Jest to więc szczególna okazja, aby móc popularyzować twórczość Władysława Rutkowskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Uczniowie, pod kierunkiem swoich nauczycieli, przygotowali piękne i wzruszające interpretacje wierszy Władysława Rutkowskiego. Wierszy przepełnionych miłością do rodzinnej ziemi i tęsknotą za krajem lat dziecinnych. Recytacje oceniało Jury w składzie : Bernadetta Macheta, Beata Piskór – Panie Instruktor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni oraz Pani Zofia Biesiada – bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Mikluszowicach. Komisja biorąc pod uwagę interpretację, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny przyznała następujące nagrody :

Dwa równorzędne I miejsca otrzymali – Jakub Kubas ze Szkoły Podstawowej w Drwini oraz Wiktoria Owsiak ze Szkoły Podstawowej w Dziewinie

II miejsce – Amelia Tabor ze Szkoły Podstawowej w Drwini

III miejsce – Filip Kłosowski ze Szkoły Podstawowej w Grobli

Wyróżnienia otrzymali :

Amelia Gumuła – Szkoła Podstawowa w Świniarach

Bartosz Kłuś – Szkoła Podstawowa w Dziewinie

Kamil Ziółko – Szkoła Podstawowa w Mikluszowicach

Zarówno laureaci jak i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy, ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Drwini. Organizatorzy spotkania z poezją Władysława Rutkowskiego serdecznie dziękują recytatorom i ich opiekunom, za przygotowanie pięknych recytacji a członkom jury za pracę w komisji oceniającej. Mamy nadzieję, ze konkursowe zmagania pozwoliły bliżej poznać postać Władysława Rutkowskiego, który nie tylko swoją twórczością ale działalnością miał ogromny wpływ na życie kulturalne naszej małej ojczyzny, a my jako jej mieszkańcy winni jesteśmy zachować o nim pamięć.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja