V Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych – „Zaczarowany świat baśni i bajek”

Dnia 17 maja 2019 r. w Domu Kultury w Grobli odbył się już po raz piąty Gminny Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych. W tegorocznej edycji udział wzięły trzy grupy przedszkolne. Jako pierwsze na scenie wystąpiły dzieci z Przedszkola w Dziewinie, które pod kierunkiem Pani Beaty Przyborowskiej przygotowały przedstawienie pt.”Legenda o Smoku Wawelskim”. Następnie na scenie pojawiła się grupa teatralna z Przedszkola w Świniarach, która pod opieką Pani Jolanty Szczygieł zaprezentowała inscenizację wierszy Jana Brzechwy. Na zakończenie obejrzeliśmy układ taneczny do piosenki „Alleluja” Leonarda Cohena w wykonaniu dziewczynek
z oddziału przedszkolnego w Grobli, nad choreografią czuwała Pani Urszula Samolej.
Przegląd dorobku artystycznego przedszkoli odbywał się w wyjątkowo radosnej i przyjaznej atmosferze. Wszyscy doskonale się bawili, zarówno aktorzy na scenie jak i widownia, która żywo reagowała na kolejne występy nagradzając każdy gromkimi brawami.
W nagrodę za udział w przeglądzie wszystkie grupy teatralne otrzymały pamiątkowe statuetki oraz książki, a mali aktorzy dodatkowo dyplomy i słodycze ufundowane przez organizatorów. Przegląd teatrzyków przygotowany został przy współpracy : Gminnej Biblioteki Publicznej w Drwini, Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini oraz Przedszkola w Świniarach. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom przeglądu : małym artystom, opiekunom a także rodzicom za trud i pracę włożoną w przygotowanie pięknych inscenizacji.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja