VI Gminny Konkurs Recytatorski

            „Nic dwa razy się nie zdarza…” – VI Gminny Konkurs Recytatorski

 poezji Wisławy Szymborskiej

Dnia 23 maja 2012 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Drwinia Filia w Mikluszowicach odbył się  VI Gminny Konkurs Recytatorski poświęcony poezji Wisławy Szymborskiej,  nad którym w tym roku po raz pierwszy honorowy patronat objął Pan Wójt Gminy Drwinia, Jan Pająk.

W konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjów terenu gminy Drwinia, przygotowani przez swoich opiekunów (nauczycieli).

Uczestnicy konkursu oraz zaproszeni goście wysłuchali montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Mikluszowicach. Montaż przygotowany przez Panią Elżbietę Romańczuk przybliżył obecnym sylwetkę i twórczość Wisławy Szymborskiej.
Nagrody wręczał przybyły na spotkanie  w-ce Wójt, Pan  Mateusz Kracik oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Mikluszowicach Pani Władysława Nowak.
Konkurs Recytatorski odbywał się pod hasłem „Nic dwa razy się nie zdarza…”. Interpretacje  wierszy oceniało jury w składzie : mgr Bernadetta Macheta i mgr Beata Piskór (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni) oraz mgr Anna Szczygieł (Biblioteka Publiczna w Grobli), które przyznało następujące nagrody :

I miejsce: Klaudia Oleksińska (Gimnazjum w Mikluszowicach)
I miejsce ex aequo: Marzena Szaraj (Gimnazjum w Mikluszowicach)
II miejsce: Krzysztof Szczygieł (Gimnazjum w Grobli)
III miejsce: Joanna Aksamit (Gimnazjum w Drwini)

Wyróżnienia:

1. Bernadetta Majta (Gimnazjum w Mikluszowicach)

2. Piotr Dziura (Gimnazjum w Grobli)

3. Sylwia Łapczyńska (Gimnazjum w Grobli)

Laureaci  konkursu otrzymali w nagrodę dyplomy i piękne książki (albumy), ufundowane przez Pana Wójta Jana Pająka za co organizatorki konkursu : P. Elżbieta Romańczuk (polonista klas gimnazjum w Mikluszowicach) oraz  Zofia Biesiada (bibliotekarz  BP w Mikluszowicach)  składają  serdeczne podziękowania. Nie zostali pominięci pozostali uczestnicy, którzy również otrzymali dyplomy i upominki.
Dzięki takim konkursom nasza młodzież ma okazję  stanąć ze swym talentem przed większą  publicznością, a to zapewne zaowocuje sukcesem w przyszłości. Deklamując wiersze  uszlachetnia swoje i publiczności dusze.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja