“W równianki zbieram słowa proste…” – Konkurs Recytatorski poezji Władysława Rutkowskiego

„W równianki zbieram słowa proste..”
Ten wers z jednego z wierszy był przewodnim hasłem IX Gminnego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego w Bibliotece Publicznej im. Jana Ptaśnika w Mikluszowicach. Wieloletnia tradycja rozbudza u młodzieży zainteresowanie poezją, tym razem poety ludowego z Grobli, Władysława Rutkowskiego. Konkurs wpisuje się w obchody rocznicy śmierci poety.
Od czterech lat Honorowy Patronat nad konkursem recytatorskim obejmuje Wójt Gminy Drwinia, Pan Jan Pająk, wspierając ideę, która pozwala rozwijać talenty artystyczne młodzieży i umożliwia jej aktywne uczestnictwo w kulturze. Wiersze recytowali uczniowie gimnazjów z terenu gminy Drwinia, a ich interpretacje oceniała komisja w składzie: Panie Bernadetta Macheta i Beata Piskór (z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z Bochni oraz Pani Anna Szczygieł (Biblioteka w Grobli).
Laureatem tegorocznego konkursu został Kacper Majta. II miejsce zajął Hubert Jankowicz ( obydwaj chłopcy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikluszowicach). III miejsce uzyskała Karolina Powroźnik z Gimnazjum w Grobli. Wyróżnienia zostały przyznane dla Karoliny Kozłowskiej, Michała Turzynieckiego i Anny Porębskiej (wszyscy z Grobli).
Podczas spotkania można było obejrzeć dorobek ( tomiki wierszy, teksty satyryczne, autoryzowane czasopisma i inne dokumenty) Władysława Rutkowskiego oraz wysłuchać ciekawej tematycznej prelekcji bibliotekarki z Grobli, Pani Anny Szczygieł.
Na zakończenie uroczystości rozdano dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy. Nagrody wręczył przybyły na spotkanie Jego zastępca, P. Mateusz Kracik. Pogratulował też laureatom, polonistom i organizatorom konkursu oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w ideę konkursu za współpracę przy jego organizacji.
Organizatorki – Zofia Biesiada – bibliotekarka i Elżbieta Romańczuk, przyjaciel Biblioteki – zapraszają za rok. X jubileuszowy konkurs będzie miał charakter „spotkania z poezją”; uczestnicy zaprezentują swoje ulubione wiersze poetów współczesnych (od Szymborskiej do Poświatowskiej). Ten mały jubileusz pozwoli nam zorganizować radosne święto poezji. Już dziś zapraszamy wszystkich jej miłośników.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja