Wakacyjny Piknik Literacki

W ramach realizacji zadania ,,Biblioteka! dodaj do miejsc ulubionych – promocja czytelnictwa w Gminie Drwinia” zorganizowany został w dniu 31 sierpnia ,,Wakacyjny Piknik Literacki”.

Podczas spotkania dzieci wraz z opiekunami uczestniczyły w bloku zajęć animacyjnych oraz licznych konkursach i quizach literackich. Dla wszystkich przybyłych gości przygotowany został także poczęstunek.

Celem tak przygotowanego spotkania jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, ale także i osób dorosłych, zachęcenie ich do częstszych odwiedzin Bibliotek, wypożyczenie książki, udział w spotkaniach przygotowanych przez nasze placówki. Ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na rekreacyjny charakter literatury oraz pokazanie, że czytanie wcale nie musi być nudne i może stanowić podstawę świetnej zabawy.

Za pomoc w przygotowaniu Wakacyjnego Pikniku Literackiego dziękujemy Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli Panu Radosławowi Brydniakowi.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja