Wizyta przedszkolaków w Bibliotece w Grobli

Dnia 21 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego w Grobli wraz z wychowawczynią Panią Urszulą Samolej odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Grobli. Wizyta miała na celu zapoznanie się z biblioteką i jej księgozbiorem. Dzieci dowiedziały się jak zostać czytelnikiem biblioteki, jak wygląda karta czytelnika i karta książki. Układały bajkowe puzzle i odgadywały bajkowe zagadki, wykazując się doskonałą znajomością treści bajek i baśni. Następnie z zaciekawieniem oglądały bogato ilustrowane książki przeznaczone dla małych czytelników oraz bawiły się w Bibliotecznym Kąciku Malucha. Na zakończenie bibliotecznych zajęć w nagrodę za aktywny udział w zajęciach na przedszkolaków czekał słodki poczęstunek.

Tego samego dnia, Biblioteka w Grobli miała okazję gościć także uczniów klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej wraz z wychowawcą Panem Aleksandrem Ostrowskim, którzy odwiedzili naszą bibliotekę podczas szkolnej wycieczki rowerowej.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja