Władysław Rutkowski – poeta ziemi przypisany

W sobotę 20 czerwca w Domu Kultury w Grobli odbyło się spotkanie poświęcone postaci Władysława Rutkowskiego – znanego i cenionego na ziemi krakowskiej poety, prozaika i publicysty, którego twórczość zaowocowała trzema indywidualnymi tomikami poezji :

Na ojcowiźnie”, „Matczyny ogródek” oraz „Słowo po słowie”.

W tym roku mija 20-ta rocznica śmierci Władysława Rutkowskiego. Jest to więc szczególna okazja aby przypomnieć postać człowieka który swoją działalnością ale przede wszystkim twórczością okazywał umiłowanie i przywiązanie do rodzinnej ziemi.

W spotkaniu udział wzięli m.in. : Wójt Gminy Drwinia – Pan Jan Pająk, Radny Powiatu Bocheńskiego – Pan Tadeusz Wadas, Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni – Pani Dorota Rzepka, Pan Józef Klasa – przyjaciel poety, Radni Gminy Drwinia, Sołtys wsi Grobla, Dyrektorzy Szkół wraz z nauczycielami, przedstawiciele instytucji kultury, przyjaciele i współpracownicy Władysława Rutkowskiego.

Program artystyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Grobli, przygotowały Panie Janina Malina i Justyna Leśniak. Wiersze Rutkowskiego zaprezentowali laureaci gminnych konkursów recytatorskich. Z zainteresowaniem wysłuchano wspomnień pana Józefa Klasy, który przybliżył postać Rutkowskiego nie tylko poety ale i wspaniałego organizatora, działacza społecznego i ludowego.

Sobotnie spotkanie było jednym z trzech przygotowanych przez Biblioteki Publiczne Gminy Drwinia, spotkań poświęconych twórczości poety ludowego z Grobli. W maju zorganizowane zostały dwa konkursy recytatorskie poezji Władysława Rutkowskiego. W Bibliotece w Grobli odbył się konkurs pt. : „Tu się zaczął dźwiękiem i brawami mój świat”, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych. Z kolei w Bibliotece w Mikluszowicach miał miejsce konkurs dla uczniów gimnazjum pt. „W równianki zbieram słowa proste”. Patronat nad uroczystościami upamiętniającymi postać Władysława Rutkowskiego objął Wójt Gminy Drwinia – Pan Jan Pająk.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja