Zaczarowany świat baśni i bajek – Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych

Dnia 29 kwietnia w Domu Kultury w Grobli odbył się I Gminny Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych pod hasłem „Zaczarowany świat baśni i bajek”. W przeglądzie udział wzięły przedszkola z Drwini, Dziewina, Mikluszowic i Świniar oraz oddział przedszkolny w Grobli. Dzieci, pod kierunkiem swoich nauczycieli, przygotowały spektakle inspirowane światem baśni i bajek. Mali aktorzy z wielkim zaangażowaniem wcielili się w role swoich bohaterów, prezentując swoje umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne. Występy maluchów dopełniały piękne dekoracje, kostiumy i rekwizyty. Dzieci z zaciekawieniem obejrzały prezentacje swoich kolegów i koleżanek z innych przedszkoli. Na widowni obecni byli dyrektorzy placówek szkolno-przedszkolnych, którzy z uznaniem śledzili aktorskie popisy swoich najmłodszych podopiecznych oraz rodzice, którzy ze wzruszeniem oglądali występy swoich pociech.
W nagrodę za udział w przeglądzie wszystkie grupy teatralne otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy uznania, książki oraz słodycze. Gminny Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych został zorganizowany przy współpracy trzech instytucji : Gminnej Biblioteki Publicznej w Drwini, Gminnego Centrum Kultury i Promocji oraz Przedszkola Samorządowego w Świniarach. Przegląd teatrzyków ma na celu dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich, inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz możliwość zaprezentowania przez przedszkola swojego dorobku artystycznego.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za piękne inscenizacje oraz wspaniałą atmosferę.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja