Zapraszamy na Narodowe Czytanie “Wesela” Wyspiańskiego

Biblioteki Publiczne Gminy Drwinia
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w ogólnopolskiej akcji :
Narodowe Czytanie

WESELE
Stanisława Wyspiańskiego
dnia 2 września 2017 roku (sobota)
w Domu Ludowym w Drwini
Fragmenty dramatu czytać będą zaproszeni goście.

Zachęcamy do przyniesienia własnego egzemplarza “Wesela” w celu uzyskania
okolicznościowego stempla związanego z tegoroczną akcją.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja