Zapraszamy na spotkanie Klubu Małego Czytelnika

Zapraszamy dzieci w wieku od lat 3

(wraz z rodzicem lub opiekunem)

na spotkanie Klubu Małego Czytelnika

dnia 25 stycznia 2017 roku (środa)

o godz. 17.00

w Bibliotece Publicznej w Grobli

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja