“Zimowa podróż do Książkolandii” – konkurs plastyczny

Biblioteki Publiczne Gminy Drwinia

Z A P R A S Z A J Ą

WSZYSTKIE DZIECI
DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W  K O N K U R S I E   P L A S T Y C Z N Y M  pt. :
„Zimowa podróż do Książkolandii”

polegającym na wykonaniu ilustracji do ulubionej książki :
baśni, bajki, legendy, wiersza, opowiadania lub powieści

Prace plastyczne wykonane dowolną techniką,
podpisane (imię i nazwisko, wiek, tytuł utworu)
prosimy dostarczyć do najbliższej Biblioteki Publicznej
(Gminnej w Drwini lub jej Filii w Grobli oraz w Mikluszowicach)
w terminie do 28 lutego 2017 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi
dnia 7 marca 2017 r.

O szczegóły konkursu pytaj w Bibliotekach.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja