“Bocheńszczyzna – moja Mała Ojczyzna” – konkurs plastyczny

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zapraszają do wzięcia udziału w
konkursie plastyczno – literackim „Bocheńszczyzna – moja Mała Ojczyzna”.
Uczestnicy konkursu :
uczniowie szkół podstawowych z terenu Powiatu Bocheńskiego
Prace :
samodzielne, wykonane dowolną techniką, podpisane (imię i nazwisko, wiek, adres, nazwa biblioteki) należy składać w Bibliotekach Publicznych w Drwini, Grobli lub w Mikluszowicach do dnia 19.09.2018 r.
rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2018 r. w PiMBP
w Bochni
Rok 2018 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dlatego zachęcamy do udziału w konkursie uczniów Szkół Podstawowych z terenu powiatu bocheńskiego, w którym zadanie polega na plastycznym przedstawieniu ciekawych i atrakcyjnych miejsc kulturowo – przyrodniczych naszego regionu – może to być zabytek historyczny, przyrodniczy lub ciekawostka turystyczna naszego powiatu. Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w październiku 2018 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Przez pryzmat niepodległości do współczesności”, realizowanego przy wsparciu finansowym Powiatu Bocheńskiego, ma zasięg powiatowy a honorowy patronat roztoczył nad nim Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn. Jego celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych w wymiarze lokalnym, promowanie walorów przyrodniczych i zabytków architektonicznych powiatu bocheńskiego, uwrażliwianie na piękno otoczenia, w którym mieszkamy oraz rozbudzanie wrażliwości artystycznej dzieci.

Regulamin konkursu „Bocheńszczyzna – moja Mała Ojczyzna”
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni we  współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Bochni, w ramach projektu „Przez pryzmat niepodległości do współczesności”, realizowanego przy wsparciu finansowym Powiatu Bocheńskiego.
2. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 19.09.2018 r. do siedziby PiMBP w Bochni, ul. Mickiewicza 5 lub do najbliższej Biblioteki Publicznej na terenie Powiatu Bocheńskiego.
3. W konkursie udział mogą brać udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu Powiatu Bocheńskiego.
4. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną, wykonaną dowolną techniką o wielkości nie przekraczającej formatu A3.
5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę informacjami: nazwa zilustrowanego obiektu, miejscowość, imię, nazwisko oraz wiek autora pracy, nazwa Biblioteki, telefon kontaktowy.
6. Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę zgodność pracy z tematem, walory estetyczne, oryginalność i kreatywność autorów prac oraz samodzielność wykonania.
7. Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych: kategoria I (7 – 9 lat) i kategoria II (10- 13 lat). Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
8. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.
9. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w październiku 2018 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni. O dokładnym terminie uroczystości laureaci i wyróżnieni będą zawiadomieni telefonicznie.
10. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r. poz. 1000)
b. przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej i facebook’u PiMBP w Bochni oraz innych dokumentach potwierdzających realizację działań projektowych.
11. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja