Nasza oferta

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i ofert

● zbiory biblioteczne udostępniane do domu i na miejscu w tym :

 • literatura piękna dla dzieci i młodzieży
  (bajeczki i wierszyki dla najmłodszych, opowiadania, powieści obyczajowe, fantasy, przygodowe i inne)
 • literatura piękna dla dorosłych
  (powieści obyczajowe, historyczne, sensacyjne, kryminalne, przygodowe i inne)
 • literatura popularnonaukowa i naukowa ze wszystkich dziedzin wiedzy
  (psychologii, pedagogiki, ekonomii, nauk humanistycznych i przyrodniczych)
 • księgozbiór informacyjny (słowniki, leksykony, atlasy, encyklopedie)
 • lektury szkolne oraz ich opracowania (szkoła podstawowa, szkoła średnia)
 • zbiory regionalne
  (gromadzone na bieżąco materiały dotyczące gminy Drwinia
  i okolic takie jak publikacje książkowe, foldery, wycinki prasowe i inne)
 • czasopisma

●możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych

 • bezpłatny dostęp do Internetu
 • bezprzewodowe łącze internetowe
 • skanowanie, zapisywanie na własnych nośnikach elektronicznych

●działalność oświatowa i kulturalna

 • upowszechnianie wiedzy i czytelnictwa (konkursy recytatorskie i plastyczne,
  cykliczne zajęcia czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne i inne)
 • biblioteki jako świetlice (miejsce spotkań dzieci, młodzieży i osób starszych,
  gdzie mogą spędzić swój czas wolny od nauki i innych zajęć,
  oferujemy różnorodne gry stolikowe edukacyjne i rozrywkowe)
Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja