Programy

Programy w których bierze udział nasza Biblioteka :

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK

Od 2006 roku Biblioteka korzysta z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w ramach Programu Biblioteki Narodowej. Pozyskaliśmy dotacje w latach:

2006 – 6 530 zł

2007 – 6 630 zł

2008 – 7 430 zł

2009 – 3 020 zł

2010 – 2 720 zł

2011 – 3 120 zł

2012 – 3 960 zł

2022 – 15 000 zł

FUNENGLISH W BIBLIOTECE

Biblioteka Publiczna w Grobli bierze udział w bezpłatnym projekcie “FunEnglish w bibliotece”. Jest to interaktywny, e-learningowy kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Kurs Funenglish.pl jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.1) na lata 2007-2013 oraz z Budżetu Państwa. -> czytaj więcej

 

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini w 2009 roku przystapiła do PROGRAMU ROWOJU BIBLIOTEK. W ramach programu Biblioteka Gminna oraz dwie jej filie w Grobli i Mikluszowicach zostały wyposażone w następujący sprzęt informatyczny :

• trzy komputery wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym

• trzy urządzenia wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu),

• aparaty cyfrowe

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

 

AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

W 2010 roku nasza Biblioteka przystąpiła do programu „Akademia Orange dla bibliotek”, którego realizatorem jest Fundacja Orange (powołana przez Telekomunikację Polską i Orange). Cel darowizny to edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości :

2010 – 4 975,54 zł

2011 – 3 853, 89 zł

2012 – 1 035 zł

2013 – 3 590 zł

 

W ramach przyznanych dotacji Biblioteka pokryła roczny koszt dostępu do Internetu.

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by wiejskie biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

 

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja