Gminny Konkurs Recytatorski poezji Józefa Barana

Dnia 11 maja 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Mikluszowicach

odbędzie się  X Gminny Konkurs Recytatorski

poświęcony poezji Józefa Barana

Bądź, poezjo, źródełkiem czystym…”

pod Patronatem Wójta Gminy Drwinia, Pana Jana Pająka

skierowany do uczniów gimnazjum z terenu gminy Drwinia

I. Cele konkursu:

1. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.

2. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych.

3. Promowanie talentów.

4. Rozbudzanie aktywności twórczej.

5. Popularyzacja literatury pięknej i kultury naszego regionu.

II. Regulamin konkursu:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów z gminy Drwinia. Każde gimnazjum może zgłosić do 9 uczniów.
  2. Każdy uczestnik przygotowuje wybrane teksty (2 wiersze J. Barana; czas recytacji – ok. 5 minut, maksymalnie – 6).
  3. Ocenie podlegać będzie: dobór tekstów i ich pamięciowe opanowanie, interpretację głosową i środki wyrazu oraz ogólny wyraz artystyczny.
  4. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczniów (karta zgłoszenia w załączeniu; prosimy o wysłanie jej na na adres biblioteki) lub telefonicznie.
  5. Uczestników oceniać będzie komisja zewnętrzna. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody, pozostali uczestnicy – dyplomy i pamiątki.

Więcej informacji w Bibliotece Publicznej w Mikluszowicach w godzinach jej otwarcia, tel. (12) 28-17-121,

Organizatorzy : Zofia Biesiada, Elżbieta Romańczuk

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja