IV Gminny Konkurs Recytatorski

Świat zwierząt w poezji” – IV Gminny Konkurs Recytatorski

 

Dnia 22 listopada 2012 roku odbył się konkurs recytatorski przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Drwinia. Tegoroczna edycja konkursu, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Grobli oraz Zespół Szkół w Grobli, przebiegała pod hasłem „Świat zwierząt w poezji”. Uczestnicy prezentowali ciekawe i oryginalne interpretacje wierszy, dodatkowo posługując się rekwizytami bądź gestykulacją związaną z tematyką przygotowanego wiersza. Gościem honorowym konkursu był Zastępca Wójta Gminy Drwinia, pan Mateusz Kracik.

Recytację oceniało jury w składzie : Bernadetta Macheta, Beata Piskór – panie instruktor z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni oraz pani Celina Nowak – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Drwini. Komisja biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny przyznała następujące nagrody :

 

I miejsce – Jakub Staśto ze Szkoły Podstawowej w Drwini

II miejsce – Aleksandra Szal ze Szkoły Podstawowej w Dziewinie

II miejsce ex equo – Kaludia Olipra ze Szkoły Podstawowej w Dziewinie

III miejsce – Weronika Przyborowska ze Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach

III miejsce ex equo – Kamil Ziółko ze Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach

 

natomiast wyróżnienia otrzymali:

 

Karolina Majka ze Szkoły Podstawowej w Dziewinie

Błażej Gumuła ze Szkoły Podstawowej w Świniarach

 

Wszyscy laureaci oraz uczestnicy konkursu recytatorskiego otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania recytatorom i ich opiekunom, komisji oceniającej, a także wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu konkursu. 

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja