Klub Małego Czytelnika – Kwiecień

Motywem przewodnim spotkania Klubu Małego Czytelnika, które odbyło się dnia 20 kwietnia, było przybliżenie dzieciom postawy tolerancji wobec innych. W oparciu o baśń H.Ch. Andersena „Brzydkie Kaczątko”, staraliśmy się przekonać najmłodszych, że ktoś inny nie znaczy wcale gorszy oraz że powinniśmy traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Nawiązując do tekstu baśni, dzieci pracując w grupie wykonały pracę plastyczną przedstawiającą wiejskie podwórko.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja