Klub Małego Czytelnika – Listopad

Podczas spotkania Klubu Małego Czytelnika, które odbyło się dnia 23 listopada, najmłodsi wysłuchali opowiadania H. Bechlerowej pt. „Kolczatek”. Dzieci zapoznały się ze sposobami przygotowania niektórych zwierząt do zimy. Chętnie odgadywały jesienne zagadki związane ze światem zwierząt i roślin. Następnie posługując się różnymi technikami wykonały prace plastyczne przedstawiające jeża. Oczywiście zgodnie z tematem przewodnim zajęć przygotowane zostały zabawy ruchowe przy muzyce m.in. „Stary niedźwiedź mocno śpi…”.

Zachęcamy także naszych małych klubowiczów do prezentowania swoich talentów i zainteresowań. Podczas listopadowych zajęć swoje umiejętności zaprezentował Wiktor, który trenuje karate. Czekamy na ujawnienie się kolejnych talentów…

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja