Literackie portrety zimy – podsumowanie konkursu

Dnia 11 marca odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „Literackie portrety zimy” zorganizowanego przez Biblioteki Publiczne Gminy Drwinia. Konkurs polegał na wykonaniu prac plastycznych stanowiących przedstawienie zimy na podstawie wybranych utworów literatury dziecięcej. Celem konkursu było promowanie czytelnictwa, rozwijanie umiejętności plastycznych i rozbudzanie wyobraźni wśród dzieci.

Blisko 50 prac plastycznych wykonanych przez dzieci w wieku od 4 do 15 lat oceniała komisja w składzie : Pani Elżbieta Romańczuk, Pani Magdalena Piekło oraz Pani Renata Uranowska. Jury, biorąc pod uwagę zgodność z tematem oraz estetykę wykonania, przyznała nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych :

Uczestnicy w wieku do lat 6 :

I miejsce – Oliwia Cabak z Dziewina

II miejsce – Szymon Smętek z Mikluszowic

III miejsce – Zofia Kumor z Mikluszowic

Wyróżnienia – Krzysztof Długajczyk z Mikluszowic oraz Konstanty Styczeń z Dziewina

Uczestnicy w wieku od 7 do 10 lat

I miejsce – Julia Kołodziej z Grobli

II miejsce – Anna Styczeń z Drwini

III miejsce – Jacek Twardowski z Dziewina

Wyróżnienia – Maria Styczeń z Drwini oraz Wiktoria Kołodziej z Grobli

Uczestnicy w wieku 11-15 lat

I miejsce – Weronika Zelek z Grobli

II miejsce – Zuzanna Stawowy z Grobli

III miejsce – Kinga Poznańska z Mikluszowic

Wyróżnienia – Zuzanna Gąsiorek z Dziewina oraz Weronika Poznańska z Mikluszowic

Zarówno laureaci jak i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe i piękne upominki, ponieważ każdy z nich zasłużył na wyróżnienie. Organizatorki dziękują : młodym wykonawcom prac, ich rodzicom i opiekunom oraz komisji oceniającej za życzliwe zainteresowanie konkursem.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja