„Literackie portrety zimy” – podsumowanie konkursu plastycznego

Konkurs polegał na wykonaniu prac plastycznych stanowiących przedstawienie zimy na podstawie znanych utworów literatury dziecięcej. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i talentów plastycznych dzieci, zachęcenie do kreatywnego wykorzystania tekstów literackich a także budowanie łączności młodych czytelników z biblioteką.
Na konkurs wpłynęło 18 prac plastycznych wykonanych różnorodną techniką. Decyzją komisji oceniającej a także w oparciu o głosowanie czytelników, postanowiono przyznać następujące nagrody :
w kategorii wiekowej 3-6 lat
I miejsce – Lena Mucha (ilustracja do „Opowieści z Narnii”
Wyróżnienie – Stanisław Śliwa (ilustracja do „Zaczarowanej zagrody”)
w kategorii wiekowej 7-12 lat
I miejsce – Julia Wymazała (ilustracja do „Dziewczynki z zapałkami”)
Wyróżnienie – Blanka Zegiel (ilustracja do „Zaczarowanej zagrody”)

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni, otrzymując pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Drwini. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim dzieciom, ich rodzicom i opiekunom za życzliwe zainteresowanie konkursem. Wystawa prac konkursowych czynna w Bibliotece w Grobli do końca marca.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja