Literackie portrety zimy – zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

ZAPRASZAMY
wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
LITERACKIE PORTRETY ZIMY

polegającym na wykonaniu ilustracji do znanych utworów
literatury dziecięcej np. :
„Królowa Śniegu”, „Zima Muminków”, „Zaczarowana zagroda”, „Pani Zima”
„Anaruk, chłopiec z Grenlandii” „Dziewczynka z zapałkami” lub innych

Prace plastyczne wykonane dowolną techniką, prosimy dostarczyć osobiście do najbliższej Biblioteki Publicznej lub przesłać zdjęcie pracy na adres e-mail bibliotekagrobla@interia.pl w terminie do 25 lutego 2022 r.
Zachęcamy młodych czytelników do kreatywnego wykorzystania tekstów literackich oraz do rozwijania swoich talentów plastycznych.
Na zwycięzców i uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody!!!

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja