Narodowe Czytanie “Lalki”

W sobotę 5 września Biblioteki Publiczne naszej gminy po raz trzeci włączyły się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, polegającej na publicznym czytaniu najwybitniejszych dzieł polskiej literatury. Przedsięwzięcie, zainicjowane w roku 2012 przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, ma na celu popularyzować czytelnictwo wśród Polaków, wzmacniać poczucie narodowej tożsamości oraz promować kulturę żywego słowa. Bohaterką tegorocznej edycji Narodowego Czytania stała się powieść Bolesława Prusa „Lalka”, której fragmenty czytali przedstawiciele lokalnej społeczności. Wśród czytających byli reprezentanci władz samorządowych : Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia oraz Pani Józefa Bukowiec Radna Gminy Drwinia, nauczyciele Józefa Kular i Jolanta Szczygieł, przyjaciele bibliotek i miłośnicy literatury Pan Józef Szczygieł i Pani Ewa Twardowska oraz studentki Dorota Uranowska i Paulina Lany. Wszyscy czytający otrzymali pamiątkowe egzemplarze „Lalki” ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Drwini, opatrzone specjalną pieczęcią nadesłaną z Kancelarii Prezydenta RP. Wspólne czytanie „Lalki” stało się wspaniałą okazją aby przypomnieć sobie tą ważną w polskiej literaturze powieść okresu pozytywizmu. Umiejętności lektorskie naszych gości pozwoliły na nowo odkryć, że jest to utwór wyjątkowy pomimo że nie należy on do „ulubionych” lektur szkolnych. Uczestnikom Narodowego Czytania w Drwini składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie i przyjazną atmosferę podczas spotkania z piękną polską literaturą.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja