Narodowe Czytanie w Drwini

Dnia 7 września 2013 roku miała miejsce ogólnopolska akcja publicznego czytania utworów Aleksandra Fredry, której inicjatorem jest Prezydent RP Bronisław Komorowski. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa oraz zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę. Biblioteki Publiczne Gminy Drwinia także włączyły się w akcję wspólnego czytania dzieł wybitnego polskiego komediopisarza i poety, angażując przy tym zarówno starszych jak i młodszych mieszkańców, reprezentujących różne grupy zawodowe i środowiska lokalne.

W sobotnie popołudnie w Domu Ludowym w Drwini Fredrę czytali : uczennica szkoły podstawowej, uczniowie szkół średnich, przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy instytucji kultury i oświaty, członkowie lokalnych organizacji społecznych. Wszyscy czytający wykazali się znakomitymi zdolnościami lektorskimi a niekiedy wręcz aktorskimi. Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe egzemplarze „Zemsty” oraz „Ślubów panieńskich” opatrzonych specjalną pieczęcią nadesłaną z Kancelarii Prezydenta.

Uczestnikom Narodowego Czytania składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz radosną i przyjazną atmosferę podczas spotkania z piękną polską literaturą.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja