Świat dziecięcej wyobraźni w poezji Danuty Wawiłow – konkurs recytatorski

Dnia 3 grudnia odbył się V Gminny Konkurs Recytatorski pt. „Świat dziecięcej wyobraźni w poezji Danuty Wawiłow”, zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Grobli oraz Zespół Szkół w Grobli.. Głównym celem tegorocznej edycji konkursu stała się popularyzacja twórczości Danuty Wawiłow – poetki, prozaika, autorki słuchowisk radiowych i licznych tekstów piosenek.

Konkurs recytatorski to także doskonała okazja aby móc rozwijać uzdolnienia artystyczne wśród dzieci oraz uczyć ich wrażliwości na słowo poetyckie. W konkursie udział wzięło 14 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Drwinia, którzy przygotowali ciekawe i oryginalne interpretacje wierszy Danuty Wawiłow.

Recytację oceniało Jury w składzie : Bernadetta Macheta, Beata Piskór – Panie instruktor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni oraz Pani Zofia Biesiada – bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Mikluszowicach. Komisja biorąc po uwagę interpretację, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny przyznała następujące nagrody :

 

I miejsce – Bartosz Kłuś – Szkoła Podstawowa w Dziewinie

II miejsce – Amelia Tabor – Szkoła Podstawowa w Drwini

III miejsce – Kamil Ziółko – Szkoła Podstawowa w Mikluszowicach

 

natomiast wyróżnienia otrzymały :

 

Aleksandra Tomala – Szkoła Podstawowa w Grobli

Julia Strugała – Szkoła Podstawowa w Świniarach

Amelia Twardowska – Szkoła Podstawowa w Dziewinie

 

Wszyscy laureaci oraz uczestnicy konkursu recytatorskiego otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy, ufundowane przez organizatorów. Konkurs przygotowały : Pani Janina Malina – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Grobli oraz Anna Szczygieł – bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Grobli. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania recytatorom i ich opiekunom, komisji oceniającej a także wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu konkursu.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja