Warsztaty literacko-plastyczne z Kariną Znamirowską

W poniedziałek 16 października w Bibliotekach Publicznych w Drwini i w Grobli odbyły się warsztaty ilustratorskie, które poprowadziła Karina Znamirowska, ilustratorka książek dla dzieci i młodzieży, historyk sztuki, nauczyciel plastyki.

W zajęciach udział wzięli uczniowie klasy drugiej i trzeciej szkół podstawowych. Podczas spotkania ilustratorka zaprezentowała różne techniki tworzenia ilustracji od szkicu po gotowy obraz. Dzieci miały okazję przyjrzeć się z bliska narzędziom, którymi posługuje się w swojej pracy ilustrator. Z zainteresowaniem obejrzały ilustracje w książkach wykonane przez naszego gościa. Uczestnicy zajęć prześledzili także etapy przez jakie musi przejść książka aby wreszcie trafić w ręce czytelnika.

W drugiej części spotkania najmłodsi zostali podzieleni na dwuosobowe zespoły, których zadaniem było wykonanie ilustracji do wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Pod czujnym okiem Pani Kariny powstały piękne prace przedstawiające poszczególne wagoniki i ich zawartość.

Warsztaty plastyczno-literackie odbyły się w ramach projektu „Literatura i sztuka w bibliotece-zajęcia edukacyjne dla dzieci”, realizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Bochni przy dofinansowaniu ze środków Starostwa Powiatowego w Bochni.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja