Wizyta przedszkolaków w Bibliotece w Grobli

Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny Biblioteka Publiczna w Grobli gościła dzieci z oddziału przedszkolnego w Grobli wraz z wychowawczynią Panią Eweliną Styczeń-Schab. Na początek nasi mali goście wysłuchali krótkiej historii o Kamyczku, która pozwoliła im bliżej poznać to wyjątkowe miejsce jakim jest biblioteka. Wyjątkowe ponieważ znaleźć tu można tysiące prawdziwych „skarbów” – książek. Dowiedziały się jak zostać czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zachowywać oraz jak dbać o wypożyczone „skarby”. Dzieci bardzo chętnie brały udział w bibliotecznych zajęciach m.in. wcieliły się w rolę ilustratorów, kolorując okładki do znanych bajek i baśni, wykonały wiosenne zakładki do swoich książeczek, układały bajkowe puzzle oraz odgadywały bajkowe zagadki, wykazując się doskonałą znajomością treści bajek i baśni. Z zaciekawieniem oglądały bogato ilustrowane książki przeznaczone dla małych czytelników a także bawiły się w Bibliotecznym Kąciku Malucha.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom czwartkowego spotkania. Dzieciom za aktywny udział, rodzicom za życzliwość i zorganizowanie przyjazdu dzieci do biblioteki. Wychowawczyni Pani Ewelinie dziękujemy za popularyzowanie wiedzy o książce i bibliotece wśród najmłodszych.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja