“Zaczarowany świat baśni i bajek” – IV Gminny Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych

Dnia 26 kwietnia w Domu Kultury w Grobli odbyła się czwarta edycja Gminnego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych pt. „Zaczarowany świat baśni i bajek”. Było to święto przedszkolaków, które pierwszy raz na dużej scenie miały okazję zaprezentować swoje umiejętności teatralne. Mali artyści pod kierunkiem swoich nauczycieli przygotowali następujące inscenizacje :

1. „Grymaśna stokrotka” – Przedszkole w Drwini – opiekun P. Aldona Nosal
2. „Jarzębinka” – Przedszkole w Dziewinie – opiekun P. Halina Styczeń
3. „Bajka z życzeniami” – Oddział przedszkolny w Grobli – opiekun P. Halina Majka
4. „Szewczyk Dratewka” – Przedszkole w Ispini – opiekun P. Joanna Bożek
5. „Wiosna budzi się do życia” – Przedszkole w Mikluszowicach – opiekun P. Justyna Wymazała
6. „Bajkowy pociąg” – Przedszkole w Świniarach – opiekun P. Jolanta Szczygieł

Występy maluchów dopełniały pomysłowe dekoracje, oryginalne kostiumy i rekwizyty. W tym miejscu słowa uznania oraz podziękowania należą się paniom wychowawczyniom, które włożyły wiele wysiłku w przygotowanie inscenizacji. Dzieci z zaciekawieniem obejrzały prezentacje swoich kolegów i koleżanek z innych przedszkoli. Na widowni obecni byli także rodzice oraz babcie i dziadkowie, którzy ze wzruszeniem oglądali występy swoich pociech.
Wszystkie grupy teatralne biorące udział w przeglądzie otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy uznania, książki, zabawki edukacyjne oraz słodycze. Organizatorami przeglądu, podobnie jak w latach ubiegłych była Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini, Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Drwinia oraz Przedszkole Samorządowe w Świniarach. Przegląd teatrzyków ma na celu kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozwijanie zdolności aktorskich oraz prezentację dorobku artystycznego przedszkolnych grup teatralnych. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za piękne inscenizacje i wspaniałą atmosferę.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja