Zakup nowości w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini w 2020 roku otrzymała ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – dotację w wysokości 12.000 zł. Środki finansowe pozyskane w ramach projektu zostały przeznaczone wyłącznie za zakup nowości książkowych, zgodnie z potrzebami naszych czytelników. W ramach otrzymanej dotacji w bibliotece gminnej oraz w jej filiach w Grobli i Mikluszowicach zakupionych zostało łącznie 483 książki.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja