Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini kolejny raz otrzymała dofinansowanie w ramach programu Biblioteki Narodowej na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”, którego celem jest wzbogacenie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

W roku 2013 w ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 4.360,00 zł. Przyznana dotacja pozwoli na zakup nowości książkowych dla biblioteki gminnej oraz jej filii w Grobli i Mikluszowicach.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja