Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

Biblioteki Publiczne Gminy Drwinia
zapraszają
wszystkie dzieci do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym pt. :
„ZIMOWA PODRÓŻ DO KSIĄŻKOLANDII”
polegającym na wykonaniu ilustracji do ulubionej książki :
baśni, bajki, legendy, wiersza, opowiadania lub powieści

Prace plastyczne wykonane dowolną techniką,
podpisane (imię i nazwisko, wiek, tytuł utworu)
prosimy dostarczyć do najbliższej Biblioteki Publicznej
(Gminnej w Drwini lub jej Filii w Grobli oraz w Mikluszowicach)
w terminie do 20 lutego 2019 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi
dnia 27 lutego 2019 r.
O szczegóły konkursu pytaj w Bibliotekach.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jego uczestników oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie wizerunku dziecka na stronie internetowej w celach promocyjnych konkursu.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja