Zapraszamy na spotkanie Klubu Małego Czytelnika

Zapraszamy dzieci w wieku od lat 3 (z rodzicem lub opiekunem)

na przedświąteczne spotkanie Klubu Małego Czytelnika

dnia 14 grudnia 2016 r. (środa)

o godz. 18.00

w Bibliotece Publicznej w Grobli

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja