Zapraszamy na spotkanie Klubu Małego Czytelnika

Z a p r a s z a my
dzieci w wieku 3-6 lat
(wraz z rodzicem lub opiekunem)
na kolejne spotkanie
KLUBU MAŁEGO CZYTELNIKA
dnia 20 kwietnia 2015 (poniedziałek)
o godz. 17.30

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja