“Bądź poezjo, źródełkiem czystym…” – Gminny Konkurs Recytatorski poezji Józefa Barana

11 maja 2015 r. w Bibliotece Publicznej im. Jana Ptaśnika w Mikluszowicach odbył się jubileuszowy X Gminny Konkurs Recytatorski, w tym roku poświęcony poezji Józefa Barana. Motto konkursu, zaczerpnięte z wiersza poety, brzmiało „Bądź, poezjo, źródełkiem czystym…”. Organizatorkami konkursu były, podobnie jak w latach poprzednich, Zofia Biesiada, bibliotekarz z Mikluszowic, oraz Elżbieta Romańczuk, emerytowany nauczyciel gimnazjum, przyjaciel biblioteki. Po raz piąty konkurs odbywał się pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Drwinia, P. Jana Pająka.

Gimnazjaliści z trzech gimnazjów z terenu gminy Drwinia recytowali wiersze Józefa Barana, poety związanego z naszym regionem, bo urodzonego w Borzęcinie, a mieszkającego obecnie w Krakowie. Krótka notka o autorze, obok wystawy jego książek, wzbogaciła wiedzę uczniów o poecie, autorze m.in. znanego z lekcji wiersza „Dom rodzinny”. Warto też dodać, że scenografię uzupełniały prace plastyczne nadesłane na konkurs plastyczny „Pejzaże Józefa Barana”, a całości dopełnił koncert poezji śpiewanej do słów poety (w wykonaniu m.in. grupy Stare Dobre Małżeństwo).

Do uczestników konkursu Józef Baran skierował (na ręce P. Bernadetty Machety, członka naszego jury) krótki list: Oczywiście każdego autora cieszy zainteresowanie jego twórczością; nie jestem żadnym wyjątkiem. Będę myślami przy uczestnikach konkursu , proszę ich ode mnie pozdrowić i życzyć im sukcesów.

W konkursie wzięło udział 18 uczniów: 7 z gimnazjum w Grobli, 6 – z Drwini i 5 z Mikluszowic. W komisji oceniającej, podobnie jak w latach ubiegłych, zasiadły panie instru-ktorki z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, P. Bernadetta Macheta i P. Beata Piskór, oraz P. Anna Szczygieł z Biblioteki Publicznej z Grobli.

Laureatką I miejsca została Klaudia Olipra, a II miejsce zajął Jędrzej Czubek, oboje z Gimnazjum im. Jana Pawła II z Mikluszowic. Miejsce III przypadło Darii Ścibor z Gimnaz-jum w Grobli. Wyróżnienia otrzymali: Michał Turzyniecki z Grobli, Katarzyna Bawół i Mateusz Golemiec, oboje z Gimnazjum Drwini. Zarówno laureaci, jak i wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz piękne nagrody książkowe, ufundowane przez Wójta Gminy Drwinia. Wręczył je P. Mateusz Kracik, wicewójt. W krótkim słowie skierowanym do uczestników i organizatorów konkursu Pan wicewójt podziękował wszystkim za zainteresowanie ideą konkursu i wspieranie – dzięki takim inicjatywom – rozwoju czytelnictwa na terenie gminy.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja