Zaczarowany świat baśni i bajek – II Gminny Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych

Dnia 27 kwietnia w Domu Kultury w Grobli odbył się II Gminny Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych pt. „Zaczarowany świat baśni i bajek”. W przeglądzie wzięło udział blisko 100 przedszkolaków. Mali artyści zaprezentowali następujące inscenizacje, inspirowane światem baśni i bajek :
1. Przedszkole w Drwini – opiekun P. Bogusława Więcek – „Z bajką bezpieczniej”
2. Przedszkole w Dziewinie – opiekun P. Halina Styczeń – „Królewna Śnieżka”
3. Oddział przedszkolny w Grobli – opiekun P. Urszula Samolej – „Czerwony Kapturek”
4. Przedszkole w Ispini – opiekun P. Paulina Dziura – „Brzydkie Kaczątko”
5. Przedszkole w Mikluszowicach – opiekun P. Maria Ziółko, P. Dorota Szewczyk – „Przygoda niegrzecznej żabki”
6. Przedszkole w Świniarach – opiekun P. Jolanta Machaj – „Czerwony Kapturek”
Najmłodsi po raz kolejny zachwycili nas swoimi umiejętnościami aktorskimi, tanecznymi
i wokalnymi. Słowa uznania należą się także paniom wychowawczyniom za pomysłowe dekoracje, oryginalne stroje i rekwizyty, a przede wszystkim za zaangażowanie w pracę z dziećmi.
Wszystkie grupy teatralne biorące udział w przeglądzie otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy, książki oraz słodycze. W przerwie występów przygotowano dla wszystkich uczestników słodki poczęstunek.
Organizatorami Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych, podobnie jak w roku ubiegłym, była Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini, Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Drwinia
oraz Przedszkole Samorządowe w Świniarach. Przegląd teatrzyków ma na celu kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozwijanie zdolności aktorskich oraz prezentację dorobku artystycznego przedszkolnych grup teatralnych.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za piękne inscenizacje oraz wspaniałą atmosferę.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja