Informacja dotycząca godzin otwarcia Biblioteki Publicznej w Mikluszowicach

Biblioteka Publiczna
w Mikluszowicach

uprzejmie informuje, że w dniach
21 i 22 stycznia oraz 27, 28 i 29 stycznia 2016 roku
BIBLIOTEKA B Ę D Z I E    N I E C Z Y N N A
// urlop wypoczynkowy//
Zapraszamy w dniach 18, 19 i 20 oraz 25 i 26 stycznia / 14.00 – 18.00/

Od dnia 1 lutego 2016 r. Biblioteka będzie czynna
w godzinach:
Poniedziałek – 12 – 20
Wtorek – 12 – 20
Środa – 10 – 18
Czwartek – 12 – 20
Piątek – 12 – 20
Z A P R A S Z A M Y!!!

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja