Zapraszamy na spotkanie Klubu Małego Czytelnika

Z a p r a s z a m y
dzieci w wieku 3-7 lat
(wraz z rodzicem lub opiekunem)
na spotkanie
KLUBU MAŁEGO CZYTELNIKA
które odbędzie się dnia 20 stycznia 2016 roku (środa)
o godz. 16.00
w Bibliotece Publicznej w Grobli

OFERUJEMY :
☺ głośne czytanie bajek, wierszy i opowiadań,
☺ zajęcia plastyczne i ruchowe,
☺ inne niespodzianki…
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja