Konkurs na logo naszej biblioteki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DRWINI

z a p r a s z a

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

na LOGO BIBLIOTEKI

Regulamin konkursu

1. Celem konkursu jest zaprojektowanie logo, który będzie znakiem plastycznym biblioteki, a więc będzie uwzględniał jej księgozbiór, specyfikę, miejsce w którym się znajduje.

2. Do konkursu zapraszamy młodzież terenu gminy Drwinia
• uczniowie gimnazjum – pierwsza kategoria wiekowa
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – druga kategoria wiekowa.

3. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs jeden projekt (praca indywidualna). Format oraz technika wykonania dowolna( rysunek, malarstwo, grafika).

4. Logo musi zawierać nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini lub skrót tej nazwy – GBP Drwinia.

5. Przy ocenie prac Jury będzie zwracało uwagę na: oryginalność pracy, ogólne walory artystyczne, staranność i samodzielność, łatwość zapamiętywania i rozpoznawania znaku, czytelność i funkcjonalność, przedstawienie charakteru Biblioteki.

6. Przewiduje się nagrody oraz dyplomy za miejsca I-III. Ilość nagród w poszczególnych kategoriach zależy od Organizatora.

7. Wyłoniony w konkursie znak graficzny (logo) będzie wykorzystywany do identyfikacji wizualnej Biblioteki zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

8. Prace należy składać do dnia 30 maja 2012 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drwini a także w jej Filiach w Grobli i Mikluszowicach.

9. Prace należy opatrzyć metryczką z danymi: imię i nazwisko autora projektu, adres zamieszkania i telefon kontaktowy, wiek/klasa, nazwa szkoły.

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w miesiącu czerwcu 2012 roku, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Drwini.

11. Wszystkie prace konkursowe stają się własnością Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wykonanych znaków graficznych, biorących udział w konkursie i wykorzystania ich jako logo Bibliotek Publicznych terenu Gminy Drwinia.

12. Szczegółowe informacje udzielane są w Bibliotekach :
Drwinia – tel. (12) 28-17-021
Grobla – tel. (12) 28-49-013
Mikluszowice – tel. (12) 28-17-121

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja