Konkurs recytatorski

„Julian Tuwim – świat wierszem malowany”

 

Dnia 12 czerwca w Bibliotece Publicznej w Grobli miał miejsce gminny konkurs recytatorski w którym udział wzięli uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych terenu gminy Drwinia. Konkurs przebiegający pod hasłem : „Julian Tuwim – świat wierszem malowany”, odbył się w ramach obchodów Roku Juliana Tuwima w naszych bibliotekach. W tym roku przypada bowiem rocznica śmierci poety oraz stulecie jego debiutu. Jest to więc szczególna okazja aby móc popularyzować twórczość Tuwima zwłaszcza wśród najmłodszych. Przygotowanie konkursu to efekt bardzo dobrej współpracy dwóch instytucji : Biblioteki Publicznej oraz Szkoły Podstawowej w Grobli, które wzajemnie się wspierają w realizacji podstawowych zadań kulturalno-oświatowych.

Recytację oceniało jury w składzie : Bernadetta Macheta, Beata Piskór – Panie Instruktor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni oraz Pani Józefa Bukowiec – Radna Gminy Drwinia. Wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki i wyrównany poziom artystyczny. Stąd też komisja oceniająca postanowiła przyznać trzy równorzędne miejsca pierwsze :

 

Natalia Dziwiszewska ze Szkoły Podstawowej w Grobli

Paulina Machaj oraz Paweł Skoczek ze Szkoły Podstawowej w Dziewinie

 

natomiast wyróżnienia otrzymali :

Martyna Dudek ze Szkoły Podstawowej w Dziewinie

Michał Fuks ze Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach

Szymon Szydłowski ze Szkoły Podstawowej w Drwini

 

Zarówno laureaci jak i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki w postaci książek, pluszaków oraz słodyczy. Nagrody zakupiono dzięki finansowemu wsparciu Pana Wójta Gminy Drwinia, Pani Kierownik Gminnej Biblioteki w Drwini oraz sponsorom.

Organizatorzy spotkania serdecznie dziękują recytatorom i ich opiekunom, komisji oceniającej oraz wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu konkursu

.

 

 

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja