Literackie portrety zimy

Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym pt. :
„LITERACKIE PORTRETY ZIMY”

na podstawie znanych utworów literatury dziecięcej np. :
„Królowa Śniegu”, „Zaczarowana zagroda”,
„Zima Muminków”, „Pani Zima”,
„Anaruk, chłopiec z Grenlandii”, „Dziewczynka z zapałkami” lub innych

REGULAMIN :
1. Organizator : Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini oraz Filie w Grobli i Mikluszowicach
2. Cele konkursu :
* promocja czytelnictwa wśród dzieci
* rozwijanie umiejętności plastycznych
* rozwijanie kreatywności i wyobraźni wśród dzieci
3. Warunki uczestnictwa :
* w konkursie mogą brać udział prace indywidualne, wykonane samodzielnie dowolną techniką, stanowiące przedstawienie zimy w wybranym utworze literatury dziecięcej
* na odwrocie pracy należy umieścić dane autora pracy : imię i nazwisko, wiek, miejscowość, tytuł pracy
4. Termin konkursu
* prace należy dostarczyć do najbliższej Biblioteki Publicznej Gminy Drwinia
(Gminnej w Drwini lub jej filii w Grobli oraz Mikluszowicach) dnia 27 lutego 2015 r.
*rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 4 marca 2015 r.

Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w naszych bibliotekach w godzinach otwarcia
lub telefonicznie :
Drwinia (12) 28-17-021
Grobla (12) 284-90-13
Mikluszowice (12) 28-17-121

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja