Zapraszamy na spotkanie Klubu Małego Czytelnika

Biblioteka Publiczna w Grobli
z a p r a s z a
dzieci w wieku 3-6 lat
(wraz z rodzicem)
na kolejne spotkanie
KLUBU MAŁEGO CZYTELNIKA
dnia 11 lutego 2015 (środa)
o godz. 17.00

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja