Narodowe Czytanie w Drwini

Już po raz ósmy spotkaliśmy się na Narodowym Czytaniu, ogólnopolskiej akcji odbywającej się pod patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku tematem przewodnim stał się zbiór polskich nowel – utwory Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Henryka Rzewuskiego, Stefana Żeromskiego i Brunona Schulza.
Spotkanie z piękną polską literaturą w naszej gminie tradycyjnie organizowane jest przez Biblioteki Publiczne a odbywa się w pierwszą sobotę września w Domu Ludowym w Drwini. Wybrane fragmenty nowel zaprezentowali zaproszeni goście, przedstawiciele lokalnej społeczności : pracownicy administracji samorządowej, uczniowie szkoły podstawowej i średniej oraz przyjaciele biblioteki. W sobotni wieczór z przyjemnością mogliśmy wysłuchać tekstów, które nic nie straciły ze swej aktualności. Utwory te towarzyszyły naszym rodakom, kiedy walczyli o wolność naszej Ojczyzny a dziś uczą nas, że w życiu powinniśmy się kierować szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Wszyscy czytający otrzymali pamiątkowe egzemplarze zbioru nowel ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Drwini, opatrzone specjalną pieczęcią nadesłaną z Kancelarii Prezydenta RP. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przyjazną atmosferę i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Narodowego Czytania.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja